Партньори Контакти

Излезе новият брой на списанието!

  Пред Вас е поредният брой 3 – 4/2017 на сп. „Ветеринарна сбирка“, в който представяме микс от актуални заглавия, засягащи важни проблеми и болести по животните.
Болезнено актуална е статията "Предизвикателства към висшето ветеринарномедицинско образование", в която деканът на Тракийския университет - проф. д-р Михни Люцканов, прави обстоен анализ на срещаните трудностите, пред които е изправено съвременното образование.
На стр. 6, в рубриката "Актуално" ще се запознаете със статията на доц. д-р Емилия Иванова, третираща заплахата от Чума по дребните преживни животни. Статията е подкрепена с богат снимков материал на клиничната и патологоанатомичната картина на заболяването, което вярваме ще подпомогне правилното диагностициране на заболяването.
Също в рубриката Актуално, колегите, работещи в сферата на контрола на храните ще срещнат актуална информация относно "Изисквания за допълнителна информация при етикетиране и търговия с храни".
Подробен анализ за приложението на флубендазол ще прочетете в статията "Флубендазол - алтернативният бензоимидазол".
В рубриката Наука ще се запознаете с "Проучвания върху имуногенните качества на ваксината Тривак".
Този път, ветеринарномедицинската практика е представена с клиничен случай с отстраняване на ендометриална киста при кобила.
В броят сме публикували и други интересни актуални материали, такива с научна насоченост, както и материали, отразяващи събития от изтеклия период.
Вярваме, че и този брой ще удовлетвори Вашия професионален интерес и ще бъде занимателно четиво за всички Вас.