Партньори Контакти

Проф. д-р Михни Люцканов: Да намерим отново себе си! Ветеринарномедицинската професия заслужава подобаваща институционална представителност и различно държавническо отношение към нея

Той е един от най-търсените консултанти у нас в областта на епидемиологията и инфекциозната патология при животните. Проф. Люцканов е един от специалистите, който никога не жали време и усилия да помогне на практиката най-вече по проблемите на стадното здраве, превенцията и контрола на заразните заболявания по продуктивните животни. Обичан и високо ценен от своите студенти и колеги, уважаван от широк кръг специалисти в цялата страна, в началото на 2012 г. проф. Люцканов беше избран за декан на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет.
В интервюто проф. Люцканов свободно споделя своите въжделения, становища и мнения. Един от въпросите, който тревожи и който сподели с нас е намаляването броя на мотивираните млади хора да учат ветеринарна медицина. На следващо място постави промените в организационно-правния статут на Ветеринарномедицинската служба у нас.

Проф. д-р Никола Белев: „OIE е моя втори дом”

Едва ли има друг български ветеринарен лекар, който в професионалния си път е заемал най-отговорните длъжности, последователно на национално, европейско и световно равнище. С дейностите си той е допринесъл неговото име и името на България да се произнасят с респект и уважение, не само от ветеринарномедицинските специалисти, но и от държавните ръководители на много страни и международни организации. Това е проф. д-р Никола Белев.
Акцентът в интервюто с проф. Белев е 90-годишнината на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE). Той сподели с нас, че е пътувал и до най-застрашените, засегнати от епизоотични болести страни в различни точки на света, но тези мисии никога не са му тежали, тъй като възприема OIE за своя втори дом.

Министъра на земеделието и храните – Десислава Танева: „Предстои оптимизация и адекватно заплащане на специалистите в БАБХ”

В интервю за списанието министърът на земеделието и храните заяви, че основният проблем засега, свързан със здравеопазването на животните е болестта син език, а приоритет на държавата са животните под селекционен контрол. Десислава Танева описа и политиката по отношение на безопасността и качеството на храните. По повод съкращенията на служителите в Българска агенция по безопасност на храните министър Танева заяви, че трябва да се намери формата, по която ще се подобри системата, да се намери оптималния брой работещи, но с по-добро заплащане, за да се изисква и от служителите нормално функциониране на Агенцията и качествено изпълнение на задълженията им.

Анатоли Великов (главен секретар на Българска агенция по безопасност на храните): „БАБХ може да бъде ефективна, само и единствено, когато нейните експерти са мотивирани и оценени”

В интервюто г-н Великов прави кратък анализ за дейността на администрацията на БАБХ, през последната година и половина и отговаря на въпросите ни: защо се налагат нови промени в Устройствения правилник на БАБХ и как огромното редуциране на състава й ще се отрази върху изпълнението на контролната й дейност. Главният секретар коментира и факта, че средната работна заплата в БАБХ е най-ниската в системата на държавната администрация и от създаването на Агенцията заплатите на експертите и инспекторите не са повишавани въобще.

Д-р Венцислава Тасева: “БАБХ вече е фактор, с който всички се съобразяват!”

Д-р Венцислава Тасева – зам.-изпълнителен директор на БАБХ в периода 2011 – 2013 г.

Акцентът, който е поставен в това интервю е създаването на Българска агенция по безопасност на храните. Ето как точно д-р Тасева описа този факт: „Създадохме Агенцията, за да подобрим ефикасността на контрола и уеднаквим критериите, да повишим доверието на потребителите, да осигурим бързо обслужване на гражданите, публичност и прозрачност на нашите действия, да въведем изисквания към качеството на храните и здравословното хранене, да сме отворени към потребителите (на сигналите на горещия ни телефон извършваме незабавни проверки), да публикуваме потребителски съвети и разяснителни кампании по различни въпроси. Всичко това го направихме и смятам, че БАБХ вече е фактор, с който всички се съобразяват.”

Д-р Мирослав Найденов: „Гордейте се с нашата древна професия!”

Д-р Мирослав Найденов
Министър на земеделието и храните от правителството на ГЕРБ (2009 – 2012 г.)

В интервюто с министър Найденов ще прочетете за изпълненото от него обещание заплащането на частнопрактикуващите лекари да стане достойно. Поетият от него ангажимент за създаването на Българска агенция по безопасност на храните, коментира така: „Фактът, че се създаде тази Българска агенция по безопасност на храните за мен е голяма гордост. Днес, това не може да се оцени, но съм сигурен, че ще се случи след време. От десетилетия, разумните и мислещите хора искаха да се създаде единен контролен орган. Наложи го и Европейският съюз.”

Проф. д-р Бойко Ликов: „Работим като минимодел на ЕФСА”

Проф. д-р Бойко Ликов – директор на Центъра за оценка на риска

Проф. Ликов е дългогодишен специалист в областта на епизоотологията и ветеринарномедицинското законодателство. От 1997 до 2006 г. е отговорен за хармонизирането на българското законодателство, свързано със здравеопазването на животните и безопасността на храните с това на ЕС.

От интервюто ще научите повече за дейността на Центъра за оценка на риска, за самия анализ на риска, за Националния Фокален център и за бъдещите задачи на ЦОР.

Проф. Димитър Греков: „Необходим е нов подход в осъществяване на ветеринарномедицинската дейност”

Проф. Димитър Греков дсн
Министър на земеделието и храните от 42-ото Народно събрание.

Министър Димитър Греков заяви, че изключително голямо внимание отделя на българското животновъдството и че за него животновъдите са герои и трябва да им се подаде ръка. Относно въпросът за качеството на храните каза, че трябва да се стъпи много здраво на традициите и да се остави следа от българското в паметта на потребителя. По повод проблемите в изпълнението на ДПП през 2014 г. министърът сподели, че близо една трета от времето си отделя за този въпрос. „Категоричен съм обаче, че е необходим нов подход в осъществяване на ветеринарномедицинската дейност. Убеден съм, че тези лекари трябва да извършват и лечебна дейност.”

Павел Петров: Стремежът ни е да се докажем, че „и ние можем”

Инж. Павел Петров - управител на кравекомплекса, който е собственост на фирма „Вароша 05” ЕООД

Павел Петров е основател и собственик на M&ВМ – най-голямата частна компания в областта на аутсорсинг услугите по печат, пликоване и доставка на кореспонденция, и на M&ВМ Експрес – компания за хибридни и универсални пощенски услуги, която става част от групата на „Австрийски пощи”. Г-н Петров се съгласи да сподели с нас за своето нестандартно решение да изгради една от най-модерните ферми с млечно направление в България.

Д-р Йордан Войнов: „Агенцията трябва да заработи успешно!”

Д-р Йордан Войнов – изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (2011 - 2013)
В интервюто ще прочетете за основните приоритети и задачи в работата на БАБХ в периода на управление на д-р Войнов. Той споделя за голямото изпитание през 2011 г. - шапа в Бургаска област. „Благодарение на добрата организация и високия професионализъм на нашите лекари победихме болестта.” Изрази и позиция относно дейността на частнопрактикуващите ветеринарни лекари в настоящия момент: „Моделът на работа е сбъркан. Няма го никъде по света. Но трябва да намерим подходящата формула, приложима у нас. Трябва ветеринарните лекари да получават достойно заплащане. Поели сме законодателна инициатива и на есен се надявам да се получи. Трябва промяна към по-добро.”