Партньори Контакти

Другарска среща на випуск 41 на ВВМИ

Уважаеми колеги от 41-и випуск (1968 г.) на Висшия ветеринарномедицински институт (ВВМИ) "Проф. д-р Георги Павлов" - гр. София,

Заповядайте на юбилейна среща по случай 50 години от нашето дипломиране.

Срещата ще се проведе на 09.06.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на бившия Ректорат на ВВМИ "Проф. д-р Георги Павлов" – гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 73.

За участие, допълнителна информация и другарски обяд - до 25.05.2018 г. можете да се свържете с проф. д-р Георги Славчев на GSM : 0899 91 49 95.

Министър Танева: Кампанията „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО” е изключително успешна

Вчера, на 08 октомври 2016 г. в зала 6 на Националния дворец на културата в София се проведе кръгла маса, чиято основна цел беше среща с производителите и преработвателите от областите София-град и София-област и обобщаване на резултатите от кампанията „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО”. Участие в дискусията взеха министърът на земеделието и храните Десислава Танева и всички заместник-министри - Васил Грудев, Цветан Димитров, Георги Костов и Свилен Костов, както и експерти от МЗХ, които направиха 3 презентации в областите растениевъдство, животновъдство и по Програмата за развитие на селските райони. Интересът към кръглата маса беше значителен, видимо от препълнената зала с производители от двата областни града. Успоредно с форума, пред НДК се проведе 27-ото изложение на кампанията „ПОДКРЕПЯМЕ БЪЛГАРСКОТО”, където участваха над 50 производители, които представиха традиционни храни, сред които млечни и месни продукти, хлебни изделия, мед, вино и др. Кампанията за предлагане на български продукти, организирана от МЗХ, която премина през всичките областни градове в страната беше отчетена от министър Танева като изключително успешна.
По време на своето участие в дискусията министър Танева благодари на всички местни власти в областните градове, които подкрепиха инициативата, както и на производителите, които се включиха в нея. Освен това тя заяви, че от следващата година всяка община, която е областен център, ще получи държавна помощ за организиране на регулярни фермерски пазари. Тя допълни, че Министерството на земеделието и храните ще приложи този инструмент, както за подкрепа на всяка община, така и на сдруженията на производителите в различите райони в страната. По думите й, ролята на сдруженията ще бъде да организират представянето на местните производители.
Министърът на земеделието отчете още: „Втора поредна година България бележи ръст във всички производства, независимо от трудностите и недостатъчното подпомагане в най-кризисните сектори”. Най-голям ръст отчитаме при плодовете, зеленчуците и броя на животните. Между 13 и 18 % е ръстът при всяка от категориите на животните в страната. Министерството ще спази тенденцията на ръст във всяко едно производство.”
По друг много наболял въпрос Десислава Танева обясни: „От един месец ръководството на МЗХ провежда разговори с големите търговски вериги в страната. Целта е да улесним достъпа на българските земеделски производители до потребителя. Нашето предложение към търговските вериги е тези от тях, които имат оператори в по-големите градове, да дадат възможност регионалните производители, които са регистрирани, също да представят продукцията си. До момента само две от тях откликнаха на нашите предложения, като от останалите получаваме предложения в различни посоки”.

Годишна конференция на асоциацията на лекарите хомеопати в Bългария

На 29.10.2016 ще се състои годишна конференция на асоциацията на лекарите хомеопати в българия. Гост лектор ще бъде Д-р Бернхард Хорнинг, Германия, ветеринарен лекар. Преподавател по хомеопатия, член на Международната асоциация по ветеринарна медицина (МАВМ). Работи като асистент и защитава дисертация във Ветеринарния Университет на Хановер. От 1983 прилага и хомеопатия клиничната си практика. От 1992 година изнася лекции в национални и международни семинари. Участва в разработването на ветеринарна версия на реперториум Synthesis под ръководството на Марк Бер. Отговаря за хомеопатичната секция на Международния конгрес по холистична ветеринарна медицина в Нюремберг. Консултант, от името на МАВМ по съвместен проект с Университета в Касел от 2014 г.
Участието и присъствието на конференциите носи кредитни точки по програмата за продължително медицинско обучение към Българския лекарски съюз.

Старт на информационната кампания „Бъди негов герой“

На 13.05.2016 г. в сградата на Българската агенция по безопасност на храните беше поставено началото на първата съвместна информационна кампания между Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и БАБХ за повишаване на контрола върху популацията на бездомните кучета в страната, която е под надслов „Be his Hero“. Присъстваха представители на Съюза на ветеринарните лекари в България, на Българския ветеринарен съюз, на Столичната община, на няколко неправителствени организации и експерти от структурата на МЗХ.
Тази 1-годишна кампания обхваща 11 държави на Балканите и е насочена както към широката общественост, така и към образователните институции, зоомагазините и частните ветеринарни лекари.
Разработването на инициативата стана възможно и с финансовата подкрепа на Европейския съюз, както и на Световната организация за защита на животните. България беше активно ангажирана в подготвителната фаза на кампанията, което се случи в непосредствено взаимодействие с Подрегионалното представителство на OIE в Брюксел. Пакетът с информационните материали включва: постери, дипляни, стикери, детски книжки с игри, сертификати за децата, ръководство за учетилите и въпросник за стопаните на кучета.
Д-р Петя Петкова – зам.-изпълнителния директор на БАБХ откри старта на кампанията с кратко изявление, а след това продължи и с показване на пакета от материалите.
Д-р Петкова заяви: „Популацията от безстопанствени кучета е социално-етичен проблем, при който човешкото поведение е част от проблема, както и част от неговото разрешаване. Тази кампания е насочена към повишаване на публичното разбиране, вникване в проблема и за ролята на обществото в контрола на популацията от скитащите кучета. Под мотото „Бъди негов герой – Be his hero“ кампанията генерира позитивни послания, поощряващи отговорно поведение на собствениците на кучета с цел постигане на значително редуциране на броя на изоставените кучета по улиците, което както знаете е основен източник на скитащите животни в региона. Убедена съм, че прилагането и изпълнението на тази кампания в България и в другите балкански страни е важна стъпка за устойчиво решаване на проблема. Всички заедно имаме възможност да контролираме популацията на скитащите кучета на Балканите.“

Новият брой с тема: ЗООАНТРОПОНОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

В новия брой на списанието продължаваме с темата, касаеща зооантропонозите и Ви предлагаме още актуални и научни публикации от ветеринарномедицинската сфера.
В първата статия от темата на броя: ЗООАНТРОПОНОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ, доц. д-р Янко Иванов прави оценка на зоонозния потенциал на нововъзникващите болести по животните и на риска за общественото здравеопзване. Целта е да се покажат възможностите за изготвяне на предварителна оценка на тези болести с оглед намаляване на риска. Доц. д-р Снежанка Иванова, въз основа на епизоотологични и серологични проучвания на туларемията при животните в България, ни представя информация за този зооноза от периода 2009 – 2014 г., както и изводи и препоръки за практиката. Доц. д-р Магдалена Боновска, в авторски колектив, написа две публикации: за туберкулозата и за туберкулините.
Актуалните въпроси в този брой са поставени от проф. д-р Йордан Гогов и д-р Петър Стамберов. Проф. Гогов описва изискванията за етикетиране на хранителните добавки, а д-р Стамберов поставя действителния проблем за токсикологичните ефекти на оловото при животните и влиянието му върху околната среда. Статията на доц. д-р Албена Димитрова и проф. д-р Симеон Йорданов за актуалните болести при свинете продължава с втората си част.
Биологичното производство, като безспорно най-благоприятния метод на производство и като бързоразвиващ се сектор през последните години у нас, с приоритет в политиката на Министерството на земеделието и храните, го представяме в частта с актуалните публикации в списанието. Целите, принципите и разпоредбите на биологичното производство са описани от Стефка Йолева. Проследете и обстойното и интересно интервю с Добринка Павлова – директор на дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство” при МЗХ.
В рубриката НАУКА Ви предлагаме две научни статии: Сравнително проучване върху
субхроничната токсичност на цинков метионат и цинков сулфат при пилета-бройлери
на ас. д-р София Иванова и съавтори и
Приложение на образнодиагностични методи
при торзио на далака на ас. д-р Константин Аминков и съавтори.
В практическите публикации ще намерите информация за марбофлоксацинът –
ефикасен флуорохинолон за борба с бактериалните инфекции и за клиничния случай на д-р Димитър Фикинчев и д-р Тома Митов, който описва тумор на обвивката на n. trigeminus при куче.
В СТЪПКА НАПРЕД проследете интервюто с д-р Нора Димитрова – участник в риалити предаването „Фермата” и представянето на любимия доктор на всички хлапета с домашни любимци в квартала – д-р Евгени Евтимов и неговата ветеринарномедицинска дейност.
Детайлни интервюта направихме и с новите зам.-изпълнителни директори на БАБХ – д-р Петя Петкова и доц. д-р Тодорка Янковска.
Надяваме се, че сме Ви полезни!

Започва ваксинацията на едрите преживни животни срещу болестта заразен нодуларен дерматит

От днес 28.04.2016 г. са доставени 150 000 дози, които ще бъдат използвани за имунизиране на всички възприемчиви животни в 20 километрова зона около огнищата на заболяването (кръгова ваксинация). Ваксинацията ще се извършва от частно практикуващи ветеринарни лекари.
Досега са констатирани 31 огнища на ЗНД на територията на общините Димитровград и Хасково в област Хасково, общините Стара Загора, Опан, Раднево и Чирпан в област Стара Загора, общините Хаджидимово, Гоце Делчев, Сатовча, Петрич и Сандански в област Благоевград, община Първомай, област Пловдив и община Кочериново, област Кюстендил.
Ваксината, която ще се използва срещу заразния нодуларен дерматит е „жива ваксина“ и според европейското законодателство не се допуска извършването на превантивна имунизация на животните. Ваксинация срещу ЗНП по ЕПЖ се прилага след констатиране на заболяването на територията на страната и разрешение от ЕК. Животните придобиват имунитет за 28 дни. Заразният нодуларен дерматит не е опасен за човека.
Прясното месо и месните заготовки от ваксинирани животни ще могат да се реализират само на територията на страната. Месните продукти, преминали обработка, които са произведени от месо, добито от ваксинирани животни ще могат да се реализират само в България, като трябва да са обозначени с идентификационна маркировка “диамант”. Месни продукти в консерви могат да се реализират в други държави членки и трети страни, като се придружават от сертификат по системата “TRACES”.
Млякото може да се консумира и използва за производството на млечни продукти, след преработка (пастьоризация).

Шест огнища на Заразен нодуларен дерматит са обявени в областите Стара Загора и Хасково 18.04.2016 г.

Екипи от Областните дирекции по безопасност на храните извършват дезинсекция около фермите в констатираните огнища

Екипи от Областните дирекции по безопасност на храните в Стара Загора и Хасково извършват дезинсекция около животновъдните обекти в констатираните огнища на заболяването Заразен нодуларен дерматит (Lumpy skin disease). Целта е да се намали максимално популацията от кръвосмучещи насекоми, които са главен преносител на заразата. До момента са констатирани шест епизоотични огнища на болестта в областите Стара Загора и Хасково. Те са в село Воден, село Черногорово, село Радиево и квартал Марийно, град Димитровград, област Хасково, както и в село Воденичарово и село Бяло поле, област Стара Загора. Съмнения за наличие на болестта има в село Добри дол, общ. Първомай, област Пловдив и село Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора. Пробите са взети и в момента се изследват.

Създадена е рестриктивна зона в южната част на България, включваща цялата територията на административна област Бургас, Ямбол, Хасково, Стара Загора, Сливен, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник, Област София и София град, където е наложена забрана за всякакви движения на едри преживни животни (ЕПЖ) и продукти от тях. Изключения се правят само за едри преживни, предназначени за клане и след специално разрешение от Централно управление на БАБХ. Извършват се всекидневни клинични прегледи на всички стада ЕПЖ в общините с констатирани огнища. Два пъти седмично се провеждат клинични прегледи на всички стада ЕПЖ, намиращи се на територията на рестриктивната зона. Веднъж седмично се извършват клинични прегледи на стада с ЕПЖ във всички други области на България.

НА ВИНИМАНИЕТО НА ФЕРМЕРИТЕ!!!

Във връзка с констатираните огнища на Заразен нодуларен дерматит БАБХ напомня:

Заболяването се разпространява посредством директен контакт, индиректно, както и с различни насекоми. На практика е невъзможно да се опазят от заразяване животните при проникване на вируса във фермата. В тази връзка най-важната предпазна мярка е недопускане появата на заразата в самата ферма, което най-често се дължи на нерегламентирани придвижвания на животни. За свеждане на риска до приемливи нива следва стриктно да се избягва закупуване (или приемане във фермите) на животни с неясен здравословен статус, както и животни с неясен произход. Всяко посещение във фермата на транспортни средства, превозващи животни, прекупвачи, други фермери крие потенциален риск от пренасяне на заразата.

Заболяването при конкретно животно започва с треска, загуба на апетит, рязко намаляване на млеконадоя, а след 1-2 дни се появява и изрив (подкожни възелчета с размери от грахово зърно до орех), който постепенно обхваща цялото тяло. Заболяването обикновено започва с едно животно във фермата и постепенно се прехвърля и по останалите.

Най-важните мерки за предпазване от страна на фермерите:
1. Стриктно спазване на наложените ветеринарномедицински мерки и съдействие на ветеринарномедицинските власти.
2. Максимално възможно ограничаване на търговията и движението на животните! Всяко движение следва да бъде извършавано след преглед от ветеринарен лекар и издаване на ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване!
3. Недопускане на територията на фермата на нелицензирани търговци или на транспортни средства за животни, които не са почистени, дезинфекцирани и обляти с репеленти.
4. Осигуряване на защитни облекла за посетителите на фермата, ако не може това да бъде избегнато. Дезинфекциране на всички посетители във фермата – хора, автомобили, камиони, машини.
5. Редовно пръскане на животните и оборите с репеленти.
6. Замрежване на оборите за максимално възможно предотвратяване на навлизането на насекоми.
7. Постоянна връзка с обслужващия обекта ветеринарен лекар, както и с официалния лекар за общината, особено при поява на съмнение за заболяването!

От 14.04.2016 г. се въвеждат извънредни мерки и в Северна България заради огнищата на Заразен нодуларен дерматит

Д-р Дамян Илиев: От 14.04.2016 г. въвеждаме извънредни мерки и в Северна България заради огнищата на Заразен нодуларен дерматит в Хасковско и Старозагорско

Стопаните трябва провеждат дезинсекция на фермите си

„От днес – 14.04.2016 г. се въвеждат извънредни мерки срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит и в Северна България. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Разград, Търговище, Шумен, Русе, Добрич, Силистра и Варна. Движението на едри преживни животни в тези области не е забранено, но се извършва под засилен контрол.“ Това каза изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Дамян Илиев на пресконференция, където представи актуална информация за епизоотичната обстановка в страната и предприетите мерки от страна на БАБХ, във връзка с констатираните огнища на Заразен нодуларен дерматит. Той обяви, че е констатирано ново огнище на болестта в старозагорското село Воденичарово, което се намира в непосредствена близост до първичните огнища в село Воден и село Черногорово. „Основното нещо, което трябва да направят фермерите е да предприемат тези действия, за които сме ги предупредили. Има инструкции на нашата страница какво се прави във връзка с борбата с векторите”, подчерта д-р Дамян Илиев и допълни, че на службите по места е разпоредено да припомнят на фермерите как да свършат тази работа.
„Забранено е придвижването на едри преживни животни в Южна България, с изключение на животните, които се придвижват до кланици за незабавно клане. Извършват се ежеседмични клинични прегледи на едрите преживни животни в цялата страна“, каза още д-р Илиев и допълни, че се забранява провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни, а при съмнение за заболяване или смъртност стопаните трябва незабавно да информират официалния ветеринарен лекар. „Възможно е причината за поява на заболяването да е криминално движение на животни, въпреки че това не е подвъдено по никакъв начин до момента", коментира д-р Илиев. „Освен ограничителните мерки уговаряме възможности за борба със всички летящи вектори да напръскаме по поречията на реките, които са граничещи с Турция и Гърция - Струма, Места, Марица”, посочи директорът на БАБХ.
Д-р Дамян Илиев обясни, че към момента не се налага ваксинация. По думите му основната причина да не се ваксинират животните е забраната за движение на едри преживни животни и търговия с продукти от тях за минимум 3 години, ако се извърши ваксинация. Това ще доведе до големите икономически загуби. „Ваксината, която се използва срещу заразния нодуларен дерматит също и не дава очакваните резултати. В Гърция беше проведена ваксинация, но продължава да се констатират нови огнища на болестта“, отбеляза д-р Даман Илиев. Той посочи, че в края на 2015 година в Турция е имало 451 регистрирани огнища на заболяването, а в Гърция 116. От началото на тази година новите огнища в Турция са 11, а в Гърция 3. Болестта се пренася изключително лесно, като основен преносител са кръвосмучещите насекоми (куликоиди, мухи, комари, кърлежи), но се разпространява и при контакт между животни, може да бъде пренесена и механично. Д-р Илиев е категоричен, че единствения начин да се спре разпространението на заболяването в страната е евтаназиране и загробване на стадата с болни животни. „Така свеждаме до минимум вероятността да се заразяват вектори (насекоми) от болни животни“, добави той.

БАБХ констатира огнища на заразен нодуларен дерматит в димитровградските села Воден и Черногорово

Забранява се придвижването на едри преживни животни в Южна България

Българска агенция по безопасност на храните констатира огнища на Заразен нодуларен дерматит (Lumpy Skin Disease) животни в селата Воден и Черногорово, община Димитровград, в град Велико Търново на началник-отделите Здравеопазване на животните към Областните дирекции по безопасност на храните от цялата страна, за координиране на действията по ограничаване на болестта.

Областни дирекции по безопасност на храните в цялата страна са приведени в състояние на повишена епизоотична област Хасково. Съмнението за болестта е установено по време на постоянните клинични прегледи, които се извършват в пограничните райони от юни 2015 година заради констатирани огнища на болестта в Гърция и Турция. Във момента се провежда извънредно заседание готовност. Заразният нодуларен дерматит не е опасен за човека, но нанася сериозни икономически загуби и има летални последици за едрите преживни животни. Всички едри преживни животни, болни от болестта заразен нодуларен дерматит, както и контактните с тях животни в село Воден и село Черногорово, община Димитровград, област Хасково се умъртвяват по хуманен начин и ще бъдат загробени с цел да се намали риска от разпространение на болестта в страната. Извършва се механично почистване и многократна дезинфекция на сградите, помещенията, местата за животни и оборудването, включително и превозните средства в констатираните огнища. В 30 километрова зона около двете населени места се извършват дезинсекции с цел намаляване на популациите от кръвосмучещи насекоми, които са разпространител на заразата. Стопаните с умъртвени животни ще бъдат обезщетени.

Изцяло е забранено движението на едри преживни животни на територията на областите Благоевград, Бургас, Кюстендил, Кърджали, Пазарджик, Перник, Пловдив, Сливен, София град, София област, Стара Загора, Хасково и Ямбол, както и провеждането на пазари и изложби на едри преживни животни. Изключение се прави само когато те се транспортират до кланица, с цел незабавно клане, но след писмено уведомление и получено разрешение от Централно управление на БАБХ. Извършват се постоянни клинични прегледи на животновъдните обекти с едри преживни животни в изброените области. Предстои незабавно свикване на общински и областни епизоотичните комисии, които да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването и разпространението на болестта, както и извършване на дезинсекция около животновъдните обекти и местата, където се намножават кръвосмучещи насекоми. Предвидено е и провеждане на дезинсекция по долните течения на реките Марица и Струма, с цел да се предотврати проникване на болестта чрез заразени насекоми от огнища в Турция и Гърция.

Припомняме, че стопаните са длъжни при съмнение за заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар.

Армани вади кожата с косъм от продукцията си

„Четири лапи“ приветства решението на световноизвестната марка

Милано/София, 23.03.2016

Световноизвестната италианска модна къща Армани обяви, че повече няма да ползва кожа с естествен косъм в продукцията си. Армани ще премине към изпълнението на това решение, което включва всички видове кожа с косъм, в това число и заешката, от сезон есен-зима 2016.
„Имам удоволствието да съобщя, че Армани Груп взе твърдото решение да прекрати употребата на кожа с косъм в продукцията си,“ обяви Джорджо Армани. „През годините технологиите напреднаха до такава степен, че вече имаме на разположение работещи алтернативи, благодарение на които жестоките практики по отношение на животните стават ненужни. В продължение на един положителен процес, започнал отдавна, днес моята компания прави огромна крачка напред с мисъл за грижата и опазването на околната среда и животните.“
Армани преминава към тази нова политика след сътрудничество с Fur Free Alliance, международна коалиция от над 40 организации за защита на животните, обединили усилията си, за да прекратят експлоатирането и избиването на животни заради козината им. Като член на Алианса, „Четири лапи" приветства Армани за решението да прекрати изцяло употребата на кожа с естествен косъм в продуктите си.
„Изключително щастливи сме, че Армани е поредната голяма модна компания, която изпраща категорично послание срещу употребата на кожа с косъм и по този начин спасява хиляди животни от изключителна жестокост,“ споделя Томас Питч, специалист по диви животни към „Четири лапи“. За жалост използването на кожа с косъм в декорацията на якета и чанти е все още процъфтяващ бизнес с приходи от милиони и надеждата ни е, че още много големи модни къщи ще последват примера на Армани.“
По-голямата част от кожата с косъм, използвана в модната индустрия, идва от ферми, в които диви животни се отглеждат в тесни клетки и се умъртвяват по особено жесток начин – чрез задушаване с газ или електрошок. Също така, производството на такъв вид кожа води до значителни щети за околната среда, тъй като в процеса на обработване се използват вредни химикали.
„От години Джорджо Армани стои в основата на много модни тенденции и днешното му решение е доказателство, че състраданието и иновацията са бъдешето на модната индустрия,“ категоричен е Йо Виндинг, председател на Fur Free Alliance
Армани се присъединява към редица модни къщи, които не използват кожа с естествен косъм, като Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein и Stella McCartney и по този начин признава съображенията от морално естество на едно ново поколение потребители.
1 2