Партньори Контакти

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

    Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) е междуправителствена организация, създадена през 1924 г., която отговаря за подобряване здравето на животните и хуманното отношение към тях, в световен мащаб. В OIE членуват 180 държави, като организацията разчита на 284 референтни центрове за изследвания. Международните стандарти на OIE са приети по демократичен начин, въз основа на „една страна = на един глас”. През май 2003 г. страните членки гласуваха за „Международното бюро по епизоотии (МБЕ)” да продължи дейността си с името на „Световна организация за здравеопазване на животните”, въпреки че организацията запазва първоначалния си акроним „OIE”.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

    Историята на днешното Министерство на земеделието и храните започва още през 1879 г., когато в чл. 161 на Конституцията, приета от Учредителното Народно събрание във Велико Търново се предлага създаването на 7 министерства, между които е и Министерството на общите сгради, земеделието и търговията. Последната промяна в името на министерството е с решение на 40-то Народно събрание от 24 април 2008 г. и то носи името Министерство на земеделието и храните. Десислава Танева е 77-ят земеделски министър в 136-годишната история на Министерството.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

    Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е единен орган за контрол на безопасността и качеството на храните в Република България. Създадена в началото на 2011 г., БАБХ следва най-добрите европейски практики в прилагането на високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, ветеринарната медицина и хуманното отношение към животните, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др.

СЪЮЗ НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

    Идеята за създаване на съсловна организация на ветеринарните лекари е рожба на 16 наши предшественици, събрали се на 16.08.1892 г. на Първото българско изложение в град Пловдив. Тази рожба е кръстена Дружество на ветеринарните лекари в България (ДВЛБ) и е регистрирано на 23.08.1893 г. в Софийски окръжен съд. ДВЛБ се бори за утвърждаване ролята и значението на ветеринарномедицинската служба в стопанския и духовен живот на страната, води просветна работа сред населението по въпросите на скотовъдството и опазване здравето на животните и човека. В първите години след Освобождението, ветеринарните лекари са били единствените специалисти в областта на скотовъдството. На 28.01.1922 г., на извънредно събрание на Дружеството, се взима решение то да прерасне в Съюз на ветеринарните лекари в България.

БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ

    Учредителното събрание на Българския ветеринарен съюз се проведе на 22.03.2008 г.

„ФАРМА СИС” ЕООД

    Фирмата е водеща в България при дистрибуция и продажба на ветеринарномедицински продукти. „Фарма Сис” притежава офис и амбулатория в гр. Добрич, мрежа от складове и аптеки в по-големите областни градове на страната.

KRKA

    KRKA е международна фармацевтична компания, основана през 1954 г. като малка фармацевтична лаборатория. Днес компанията е сред водещите фармацевтични компании в Централна и Източна Европа. Основно направление в дейността на KRKA е синтез, производство и продажба на лекарствени продукти за хуманната медицина (лекарствени продукти по лекарско предписание и лекарствени продукти без лекарско предписание), на ветеринарномедицински продукти, на хранителни добавки и на козметика.

„СИТО-92” ЕООД

    През 1992 г. „СИТО-92” ЕООД започва своята дейност по предлагане на продуктите за домашни любимци на Intervet B.V. През 1995 г. става ексклузивен представител на Intervet B.V. През 2002 г. се създава Intervet България, а „СИТО-92” става основен дистрибутор на Intervet B.V. В продължение на 11 години фирмата предлага само продуктите на Intervet B.V. и Idexx Laboratories. От 2010 г. управител на фирмата става д-р Георги Вълков и стартира дистрибуторска дейност на всички ветеринарномедицински продукти на територията на гр. София.

Сева Анимал Хелт България ЕООД

    Сева Анимал Хелт България ЕООД e филиал на френската фармацевтична компания Сева Санте Анимал. За над 15-годишното си успешно присъствие в България фирмата завоюва голям пазарен дял и водеща позиция между фирмите-вносители на ветеринарни медикаменти. Структурата включва централен офис, склад в гр. София и 6 търговски представители – ветеринарни лекари, специалисти в различни направления на животновъдството и медицината.

БОБАЛ-Бояджиев

    Фирма „БОБАЛ-Бояджиев” e търговско-инженерингова фирма, предлагаща на българския пазар продукти и технологични решения в сферата на хранително-вкусовата индустрия, животновъдството и фармацията, както и продукти с технически приложения. БОБАЛ има дистрибуторски центрове и складове в главните градове в България, осигуряващи покритие и достъп до всяка точка в страната. Нашият екип от технолози е със солидна репутация в секторите, които обслужваме – месна индустрия, хляб и сладкарство, млекопреработка, кетъринг и ресторантьорство, животновъдство и фармация.

ГЕРГЬОВЧЕ ООД

    Търговия на едро с ветеринарномедицински продукти. Фирмата притежава централен склад и клиника в гр. Враца, както и склад и офис в гр. София.