Партньори Контакти
Благодарим Ви, че сте наш читател и най-учтиво Ви молим да попълните следната анкета, като, отговаряйки на въпросите, оцените степента си на удовлетвореност от списание “Ветеринарна сбирка”.
1. Какво е Вашето отношение към списанието?

2. Каква оценка поставяте на екипа на сп. „Ветеринарна сбирка“?

3. Коя рубрика от списанието Ви е най-интересна?

4. Лесен ли е достъпът Ви до изданието?

5. Какви конкретни препоръки имате за списанието?