Партньори Контакти

Редакционен съвет:


Отговорни редактори:

Д-р Дамян Илиев

Д-р Михаил БащавеловГлавен редактор:

Д-р Милена КръстановаНаучен редактор:

Д-р Маня ПоповаРедактор:

Тодор ДимитровЧленове:

Проф. д-р Богдан Аминков двмн

Проф. д-р Бойко Ликов двм

Проф. д-р Георги Георгиев двмн

Проф. д-р Йордан Гогов двм

Проф. д-р Калинка Гургулова двм

Проф. д-р Лидия Борисова двмн

Проф. д-р Марин Александров двм

Проф. д-р Михни Люцканов двмн

Проф. д-р Михаил Паскалев двмн

Проф. д-р Райко Пешев двм

Проф. д-р Христо Даскалов двм

Доц. д-р Янко Иванов двм

Д-р Тодорка Янковска двм